Paruru <3

icons: all48

57 icons: all48
[1-7] New Ship
[8-14] NMB48 Akagumi (Boku ga mou sukoshi daitan nara)
[15-23] SKE48 Akagumi (Koe ga kasureru kurai)
[24-33] Shimazaki Haruka/Team 4
[36-44] Not Yet (Pera Pera Perao)
[47-57] Maeda Atsuko (Kimi wa boku da/Ude wo Kunde)

Preview:


more here @ wherepigsflyy